print this page

Hoofdanimator worden? Schrijf je nu in!

Ik wens me in te schrijven voor volgende cursusVul hier je persoonlijke gegevens in

Voornaam
Familienaam
GeslachtE-mail
Geboortedatum
Rijksregisternummer
Vaste telefoon
GSM
Straat
Huisnummer / Busnummer
Postcode
Gemeente

Voorwaarden


1° Je bent minimaal zestien jaar bij de aanvang van het traject;
2° Je bezit de competenties van een animator, wat blijkt uit een van de volgende bewijsstukken (duid aan wat voor jou van toepassing is!):

Ik nam/neem deel aan het AN²-weekend.Schrijf je na je deelname aan het AN²-weekend nadien in voor de HA-cursus, dan krijg je de door jou betaalde AN²-deelnameprijs als korting op de deelnameprijs van de HA-cursus.Kruis hieronder de zaken aan die voor jou van toepassing zijn:

Maaltijden:
Mutualiteit:
Ziektes:Andere ziektes (specifieer):
Allergieën (specifieer):
Gebruikte medicijnen:
Niet toegelaten medicijnen:
Bloedgroep:
Gevaccineerd tegen tetanus (welk jaar?):
Andere nuttige (medische) informatie:

Algemene voorwaarden

Opmerkingen:

* Zo gauw wij jouw inschrijving ontvangen hebben, zorgen we voor een bevestiging van jouw inschrijving (normaalgezien binnen de week). Je ontvangt op dat moment een bevestigingsmail met daarbij ook de factuur op het ingegeven facturatieadres.
* Deze factuur betaal je binnen de maand na ontvangst (bij een inschrijvingsbevestiging langer dan 1 maand voor de startdatum van de cursus) of onmiddellijk (bij een inschrijvingsbevestiging korter dan 1 maand voor de startdatum van de cursus).
* Een 10-tal dagen voor de start van de cursus ontvang je van ons een vertrekbrief met alle verdere cursusinformatie.


* Top Vakantie verzamelt en verwerkt deze gegevens eerst en vooral in functie van jouw traject. Nadien worden deze louter gebruikt in het belang van het organiseren van de eigen activiteiten. Zij worden nooit doorgegeven aan derden. Nadat je voor de cursus geslaagd bent, word je tot onze actieve Top Vakantie-vrijwilligers gerekend gedurende een periode tot 2 zomervakanties na de gevolgde cursus of de laatste Top Vakantie die je daarna begeleid hebt of vorming die je gevolgd hebt. Dit wil zeggen dat je tijdens die periode onze publicaties ontvangt en kan gecontacteerd worden i.f.v. jouw traject of om nieuwe Top Vakanties te begeleiden.


tekening herladen
geef de code in