print this page

Evaluatiecriteria

Als je op vorming/cursus vertrekt, heb je recht op 1 tussentijdse coaching en 1 eindevaluatie. Tijdens elk verblijf zal je ook gecoacht en aan het einde  geëvalueerd worden. Deze evaluaties worden gemaakt aan de hand van een SAM-schaal (Schaal voor meting van Attidudes en Vaardigheden) per functie.