print this page

Puntjes op de i

Top Vakantie is een organisatie die iedereen welkom heet, ongeacht de politieke, godsdienstige, sociale en filosofische achtergrond. Top Vakantie wil bijdragen tot vorming, opvoeding en ontspanning voor jongeren. Eerbied voor de in onze maatschappij geldende normen en waarden staan hierbij voorop. Top Vakantie is dus meer dan zo maar een naam boven een reeks vakantieprogramma's.


Engagement

Deelnemers op 1
Jouw inzet + teamwork = succes
Je hebt een voorbeeldfunctie


Als je met Top Vakantie als begeleider meegaat, ben je een vrijwilliger die zich engageert om de deelnemers een boeiende vakantie te bezorgen. Vrijwillig engagement is echter geen vrijblijvend engagement.

De centrumleider als coach van zijn ploeg waakt over een gezond evenwicht tussen inspanning en ontspanning. Je kan rekenen op wat tijd om stoom af te blazen. Let er op dat je voldoende slaapt.


Goed begonnen is half gewonnen

Engagement is een ja
De voorbereidende vergadering is een must
Afspraken gelden voor iedereen


Top Vakantie probeert de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. De centrumleider stelt een gepast kader samen. Jouw engagement start en is bindend bij je eerste toezegging.

Op de voorbereidende vergadering, waar je uiteraard verwacht wordt, bespreekt men naast praktische zaken de leefregels die verder in deze brochure uitgediept worden. Het kan best dat je als kaderlid over bepaalde zeken een andere mening hebt, maar denk eraan dat de in de groep gemaakte afspraken uiteindelijk voor iedereen gelden. Ook bij het begin van elke vakantieperiode worden deze afspraken met de deelnemers overlopen.


Durven grenzen stellen

Durf zeggen wat kan en niet kan
Grenzen zijn geen muren


Als Top Vakantie-begeleider geef je je deelnemers richtlijnen en ruimte. Als centrumleider doe je dat ook met je kader. Je bepaalt, samen met hen, de grenzen van wat kan en niet kan. Jongeren hebben die grenzen nodig. Ze waarborgen veiligheid, ontwikkeling en respect. Als grenzen wegvallen, worden jongeren onzeker, voelen ze zich onveilig of worden ze bang.

Het hoort echter ook bij hun groeiproces zich te kunnen afzetten tegen grenzen. Ook in het dagelijkse leven worden zij geconfronteerd met verschillende grenzen en regels: thuis, in het verkeer, op school en ... op kamp of speelweek. Jongeren moeten met die diversiteit aan regels en afspraken leren omgaan. Grenzen stellen op kamp is geen noodzakelijk kwaad. Het is naast praten, aanmoedigen, voordoen, lachen, kijken, luisteren en ondersteunen een deel van het begeleiden van jongeren.


Over jongens, meisjes en relaties

Relaties op zich zijn mooi
Seksueel experimenteren, de ander kwetsen in zijn gevoelens, mekaars gezondheid in gevaar brengen,...: Halt!
Kamers zijn privé: jongens op jongenskamers, meisjes op meisjeskamers
Relaties kaderleden - deelnemers zijn uit den boze.
Relaties binnen het kader houd je discreet.


Het leven in groep geeft de mogelijkheid om vriendschapsrelaties te laten groeien. Die relaties zijn buitengewoon belangrijk voor een evenwichtige uitbouw van de persoonlijkheid van jonge mensen.

Het ontwikkelen van 'bijzondere gevoelens' voor een ander en de eventuele relatie die daaruit ontstaat, is een mooi en natuurlijk gegeven op zich. Deze relatie mag je dan ook niet veroordelen. We moeten er ons wel van bewust zijn dat jongeren hun gevoelens nog niet steeds kunnen beheersen. Zeker op vakantie kan dit leiden tot seksueel experimenteren. Als begeleider leg je dus het best een tactvolle waakzaamheid aan de dag.

Om de gezondheid en de integriteit van de persoon op vakantie te garanderen, maken we volgende afspraken.


Roken

16 jaar is de grens
Roken kan niet binnen de gebouwen
Roken is ongezond


Het is algemeen aanvaard dat roken voor iedereen schadelijk is. Duidelijke afspraken zijn ook hier meer dan nodig:


Drugs

Druggebruik is een gevoelig maatschappelijk probleem, dat in alle landen op een andere manier aangepakt wordt. Het standpunt van Top Vakantie is het volgende:

"Wij zeggen "neen" tegen drugs. Het bezit en het gebruik van drugs zijn verboden op onze vakantiecentra. Het niet respecteren van deze regel verplicht ons om minstens je ouders hiervan op de hoogte te brengen en kan ons noodzaken je op je eigen kosten naar huis te sturen."


Alcoholische dranken

Drink met mate(n)
Moni actief = alcohol negatief
't Is feest als BOB op mee op Top Vakantie is


Het gebruik van alcohol is niet noodzakelijk om een toffe sfeer te creëren. Goede afspraken maken en doseren voorkomt problemen. Deelnemers onder de 16 jaar drinken tijdens onze verblijven geen alcoholische dranken. Overdadig gebruik van alcohol en het drinken van sterke dranken is verboden. 

Kaderleden kunnen een glaasje drinken. Toch mag je niet vergeten dat je een aanzienlijk verantwoordelijkheid draagt. Tijdens de activiteiten drink je geen alcohol en al zeker niet in het bijzijn van de deelnemers op ogenblikken dat zij dat ook niet mogen. Je zorgt dat je 's morgens fris en monter bent.


Voor ieder wat wils?

IK + JIJ = WIJ
Keuze is reuze
Solo ja en nee


Top Vakantie biedt groepsvakanties aan. De jonger denkt bij 'vakantie' vooral aan vrijheid en plezier.Ontspannen in groep geeft hieraan een extra dimensie. Dat betekent concreet dat we een middenweg moeten vinden tussen een te vrijblijvend aanbod en de verplichting om aan alles deel te nemen. Een goedgekozen waaier van activiteiten voor alle deelnemers een aangepast aan de groep, doordachte keuzeactiviteiten (en niet enkel DVD), inbreng van de deelnemers ... het kan ons allemaal een heel eind op weg helpen.


Conflicten

Klopterop --> Klapterover
Reageer maar niet te straf
Lijfstraffen kunnen niet


Bij elk conflict lijkt dialoog ons hét middel bij uitstek om te zoeken naar een oplossing. Straffen kunnen alleen als ze zinvol zijn. Lijfstraffen zijn sowieso uit den boze. een reactie moet in verhouding staan tot de misstap en het consequent zijn, is van het grootste belang.

Vechten, slaan, ruziemaken, schelden, pesten, verwijten, beledigen, negeren ... er zijn vele soorten geweld en ze zijn niet allemaal even waarneembaar. Hoewel geweld hoe dan ook ongewenst is, maakt het toch deel uit van het groeiproces van kinderen en jongeren. Om probleemgedrag te vermijden moeten we hen echter leren dat geweld voor ons geen middel mag zijn om een doel te bereiken, we moeten dus 'vechten' tegen geweld.

Tenslotte nog enkele tips voor het kader:


Kinderrechten

Jouw mening telt
Je hebt recht op spel en recht op contact met je vrienden
Je hebt recht op je eigen identiteit en privacy


Top Vakantie heeft in haar werking aandacht voor kinderrechten. Deze zorgen ervoor dat kinderen goed kunnen leven, beschermd worden en dat ze hun mening kunnen zeggen. Die rechten gelden voor alle kinderen, maar dit betekent nog niet dat je als kind alles kan doen en dat je kan krijgen wat je maar wil. Ook al moeten de begeleiders soms beslissingen nemen voor de kinderen, toch zijn ze aandachtig dat het belang van het kind primeert.

Op onze verblijven staat het spel centraal. Kinderen leren spelenderwijs veel bij, verkennen nieuwe horizonten en gaan nieuwe uitdagingen aan , ontspannen zich en leren bovendien heel wat andere mensen kennen.

De begeleiders en centrumleiders van Top Vakantie waken erover dat de deelnemers tijdens de activiteiten hun mening kunnen zeggen, zichzelf kunnen zijn, hun eigen stijl kunnen zoeken en hun eigen interesses kunnen ontplooien midden in het groepsgebeuren. Naast sport en spel wordt er ook tijd gemaakt voor "echte" vrije tijd.