print this page

Animator worden? Schrijf je nu in!

Ik wens me in te schrijven voor volgende cursus
Vul hier je persoonlijke gegevens in

Voornaam
Familienaam
GeslachtE-mailadres deelnemer *
E-mailadres voor facturatie- en vertrekdocumenten *
Naam ontvanger facturatieadres
Wie draagt de verantwoordelijkheid over jou?


* Het e-mailadres van de deelnemer is bij voorkeur een persoonlijk adres. Tenzij je 18+ bent en voor jezelf de verantwoordelijkheid draagt, is dit niet hetzelfde als het adres van je verantwoordelijke/degene die de factuur ontvangt. Een e-mailadres in onze database is immers een unieke factor en kan niet aan twee verschillende personen gekoppeld worden. Dan kunnen we de deelnemer dus geen e-mailadres meer toekennen. Als Animator zal het natuurlijk heel belangrijk zijn dat je net wel persoonlijk kan gecontacteerd worden!
* Het e-mailadres dat ingevuld wordt als het adres waarop de factuur en vertrekdocumenten verstuurd mogen worden, is best een e-mailadres dat zeer regelmatig gecheckt wordt.

Geboortedatum
Rijksregisternummer
Vaste telefoon
GSM thuis *

* GSM thuis: vermeld van wie ((plus)ouder, begeleider, ...)

GSM deelnemer
Straat
Huisnummer / Busnummer
Postcode
Gemeente
Maat T-shirt
Waarom koos je ervoor om je voor onze cursus in te schrijven? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Indien andere, specifieer:


Kruis hieronder de zaken aan die voor jou van toepassing zijn:

Maaltijden:
Mutualiteit:
Ziektes:
Andere ziektes (specifieer):
Allergieën (specifieer):
Gebruikte medicijnen:
Niet toegelaten medicijnen:
Bloedgroep:
Gevaccineerd tegen tetanus (welk jaar?):
Andere nuttige (medische) informatie:

Algemene voorwaarden

Opmerkingen:

* Zo gauw wij jouw inschrijving ontvangen hebben, zorgen we voor een bevestiging van jouw inschrijving (normaalgezien binnen de week).
Je ontvangt op dat moment een bevestigingsmail met daarbij ook de factuur op het ingegeven facturatieadres.
* Deze factuur betaal je binnen de maand na ontvangst (bij een inschrijvingsbevestiging langer dan 1 maand voor de startdatum van de cursus) of onmiddellijk (bij een inschrijvingsbevestiging korter dan 1 maand voor de startdatum van de cursus).
* Een 10-tal dagen voor de start van de cursus ontvang je van ons een vertrekbrief met alle verdere cursusinformatie.


* Top Vakantie verzamelt en verwerkt deze gegevens eerst en vooral in functie van jouw traject. Nadien worden deze louter gebruikt in het belang van het organiseren van de eigen activiteiten. Zij worden nooit doorgegeven aan derden. Nadat je voor de cursus geslaagd bent, word je tot onze actieve Top Vakantie-vrijwilligers gerekend gedurende een periode tot 2 zomervakanties na de gevolgde cursus of de laatste Top Vakantie die je daarna begeleid hebt of vorming die je gevolgd hebt. Dit wil zeggen dat je tijdens die periode onze publicaties ontvangt en kan gecontacteerd worden i.f.v. jouw traject of om nieuwe Top Vakanties te begeleiden.


tekening herladen
geef de code in