print this page

Formulier kandidaat-stagiair AN & HA

Naam:
Voornaam:
Adres:
Telefoon / GSM:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Diploma of huidige studie:
Ervaring in het jeugdwerk:
De cursus die ik volgde was: (datum + cursus + locatie)
Naam van de organisatie waar je cursus liep (indien dit niet bij Top Vakantie was)
Op deze cursus was ik: (enkel voor Top Vakantie-cursisten én indien je cursus al achter de rug is)
Duid aan wanneer je vrij bent in volgende periodes. In de mate van het mogelijke houden we rekening met jouw wensen.

Herfst (beperkt aantal plaatsen!)


Kerst (beperkt aantal plaatsen!)
Krokus (beperkt aantal plaatsen!)


Pasen (beperkt aantal plaatsen!)
Zomer - juliZomer - augustusVoorkeursleeftijd
Opmerkingen:
Engagementverklaring:

Bovenstaande is bereid zich gedurende de volledige kampperiode, ten volle in te zetten voor Top Vakantie en haar deelnemers. Hij/zij accepteert de waarden, de normen en de afspraken van Top Vakantie - geen drugs, respect voor privacy, de afspraken over alcohol en roken te respecteren -. Hij/zij zal ze volledig en correct toepassen.
* Top Vakantie verzamelt en verwerkt deze gegevens eerst en vooral in functie van jouw traject. Nadien worden deze louter gebruikt in het belang van het organiseren van de eigen activiteiten. Zij worden nooit doorgegeven aan derden. Nadat je voor de stage geslaagd bent, word je tot onze actieve Top Vakantie-vrijwilligers gerekend gedurende een periode tot 2 zomervakanties na de laatste Top Vakantie die je begeleid hebt of vorming die je gevolgd hebt. Dit wil zeggen dat je tijdens die periode onze publicaties ontvangt en kan gecontacteerd worden i.f.v. jouw traject of om nieuwe Top Vakanties te begeleiden.


tekening herladen
geef de code in