print this page

Formulier kandidaat-stagiair IN

Naam:
Voornaam:
Adres:
Telefoon / GSM:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Diploma of huidige studie:
De cursus die ik volgde was: (datum + cursus + locatie)
Naam van de organisatie waar je cursus liep (indien dit niet bij Top Vakantie was)
Ervaring in het Jeugdwerk:

Duid de cursus aan waar je stage wilt lopen.

Animatorcursussen:


Andere Top Vakantie-cursussen:
Opmerkingen:
Engagementverklaring

Bovenstaande is bereid zich gedurende de volledige cursusperiode, ten volle in te zetten voor Top Vakantie en haar cursisten. Hij/zij accepteert de waarden, de normen en de afspraken van Top Vakantie - geen drugs, respect voor privacy, de afspraken over alcohol en roken te respecteren -. Hij/zij zal ze volledig en correct toepassen.
* Top Vakantie verzamelt en verwerkt deze gegevens eerst en vooral in functie van jouw traject. Nadien worden deze louter gebruikt in het belang van het organiseren van de eigen activiteiten. Zij worden nooit doorgegeven aan derden. Nadat je voor de stage geslaagd bent, word je tot onze actieve Top Vakantie-vrijwilligers gerekend gedurende een periode tot 2 zomervakanties na de laatste Top Vakantie die je begeleid hebt of vorming die je gevolgd hebt. Dit wil zeggen dat je tijdens die periode onze publicaties ontvangt en kan gecontacteerd worden i.f.v. jouw traject of om nieuwe Top Vakanties te begeleiden.


tekening herladen
geef de code in