print this page

Diversiteitsvragen

We leven in een zeer diverse, steeds evoluerende samenleving waarin iedereen, ook wij als organisatie, geconfronteerd wordt met allerlei diversiteitsvragen. Om zo goed mogelijk te weten wat er op dat vlak leeft binnen de organisatie en hoe jullie over diversiteit denken en/of er mee omgaan, leggen de Top Vakantie-medewerkers jullie in kleine groepjes enkele cruciale thema's ter bespreking voor. We denken samen na over de koers die wij als jeugdwerkorganisatie varen met betrekking tot diversiteit.