print this page

Keuzeactiviteiten III

Uitwisselingsmoment voor Beheerders

Voor Beheerders en kandidaat-Beheerders

Hoe ga je creatief om met je budgetten?

Wat wordt van jouw boekhouding verwacht?

Wat doe je met voedseloverschotten?

Wat zit in jouw takenpakket?

...

Uit dit uitwisselingsmoment leren we hoe iedereen het op elke locatie aanpakt. We wisselen tips uit die de kwaliteit op elke locatie ten goede zouden kunnen komen, zonder de eigenheid van elk centrum te verliezen.  

Animatie onderweg

Voor iedereen

Op kamp ben je heel veel onderweg. We hebben het heus niet alleen over de lange reizen met trein/bus/vliegtuig heen naar en terug van onze bestemming. We maken ook daguitstappen met bus of tram of trekken er zelf met de fiets of te voet op uit. Op Kids' Days zijn er dan weer dagelijkse transporten tussen de bedrijven en de speellocatie. 

Tijdens het onderweg zijn kan je de hele groep niet gelijktijdig animeren, er moet veel gewacht worden, ... Een enkeling zou dan zelfs in slaap durven dommelen.

Wij focussen in deze sessie niet op de "weaknesses", maar wel op de "opportunities" van dit onderweg zijn. Met heel wat tips en tricks leer je hoe jij de ambiance in de keet brengt terwijl je in grote of kleine groep op welke manier en hoe lang ook onderweg bent. Want "Everywhere we go-o, people need to kno-ow, who we a-are and where we come from!"

Eerste Hulp Bij en Ter Voorkoming van Ongemakkken

Voor iedereen

Hoe handel je bij een klein ongevalletje op jouw verblijf? We herhalen de EHBO-basishandelingen en de taken van elkeen daarbij.

Verder belichten we ook enkele aandachtspunten voor deze Zomer.

Op sommige verblijven is er een Zorgverlener aanwezig, maar ook die heeft natuurlijk maar 2 handen. Welke taken van een Zorgverlener kan jij zelf (helpen verlichten)?