print this page

Terugkomdag voor Stagiairs - zaterdag 06 oktober 2018

Ben je bezig met een traject tot Animator, Hoofdanimator of Instructeur en heb je de volledige stage ondertussen met een positief resultaat afgerond? Dan rest jou nog één stap ter afronding van jouw traject om effectief ook jouw gelijknamige attest te kunnen behalen: deelname aan een evaluatiemoment a.k.a. Terugkomdag voor Stagiairs!

Legde je afgelopen werkjaar een geslaagde stage als Groom, Ritmeester, Instructeur Motoren, Skibegeleider, Snowboardbegeleider of Centrumleider af? Dan verwachten we jou ook op onze Terugkomdag voor Stagiairs voor een "terugzien"- en evaluatiemoment en bovenal de uitreiking van jouw persoonlijke Top Vakantie-erkenning

Ben jij erbij op onze volgende Terugkomdag voor Stagiairs op zaterdag 06 oktober 2018?!

Tijdens de voormiddag maken we onze gaststad onveilig. Geen nood, we houden natuurlijk alle veiligheidsregels in acht tijdens ons megabangelijke stadsspel!

’s Middags laten we jullie natuurlijk niet verhongeren en bieden we jou een lekkere knabbel met bijhorende babbel aan.

’s Namiddags ronden we het stagetraject af met een cursus- en persoonlijk evaluatiemoment. 

Eindigen doen we met een feestelijke apotheose!

De Terugkomdag vindt plaats op zaterdag 06 oktober 2018 in Gent. 

Plaats en tijdstip van afspraak:

Als Animator, Hoofdanimator in Instructeur in spe dien je de volledige dag aanwezig te zijn om jouw traject te kunnen afronden. Je kan dus niet later aankomen of vroeger vertrekken. Hier kunnen geen uitzonderingen op gemaakt worden! Kan je op 06 oktober 2018 niet/geen ganse dag aanwezig zijn, dan krijg je een volgende kans op 27 april 2019!

Let, wie zijn traject startte in tijdens 2015-2016 (tot en met de paasvakantie) dient ten laatste deel te nemen aan de Terugkomdag van 06 oktober wegens de geldigheidsduur van 3 jaar van jouw traject.

De locatie waar de evaluatie uiteindelijk plaats vindt, bevindt zich op wandelafstand van het station. Je kan daar opgehaald worden of gemakkelijk met andere vrijwilligers terug tot aan het station geraken.

Inschrijven is verplicht. Alleen op basis van het exacte aantal inschrijvingen kunnen wij ook de evaluaties goed voorbereiden en uitvoeren.

Vergeet niet om jouw trajectboekje ook mee te brengen. Zonder trajectboekje kan er immers geen evaluatie gebeuren en kan je jouw traject ook niet afronden!

  Klik hier om in te schrijven! (inschrijven voor deelname is verplicht!)