print this page

Terugkomdag voor Stagiairs

Zaterdag 05 oktober 2019 @ Gent

Ben je bezig met een traject tot Animator, Hoofdanimator of Instructeur en heb je de volledige stage ondertussen met een positief resultaat afgerond? Dan rest jou nog één stap ter afronding van jouw traject om effectief ook jouw gelijknamige attest te kunnen behalen: deelname aan een evaluatiemoment a.k.a. Terugkomdag voor Stagiairs!

Legde je recent een geslaagde stage als Groom, Ritmeester, Instructeur Motoren, Skibegeleider, Snowboardbegeleider of Centrumleider af? Dan verwachten we jou ook op onze Terugkomdag voor Stagiairs voor een "terugzien"- en evaluatiemoment en bovenal de uitreiking van jouw persoonlijke Top Vakantie-erkenning!

Ben jij erbij op onze volgende Terugkomdag voor Stagiairs op zaterdag 05 oktober 2019?! Wij hebben alvast een fijne dag én een uniek T-shirt voor alle geslaagden klaar!

Op het programma

Een aanbod aan permanente vormingssessies waar jij de sessie van jouw voorkeur uit kiest.

’s Middags laten we jullie natuurlijk niet verhongeren en bieden we jou een lekkere knabbel met bijhorende babbel aan.

We ronden jouw stagetraject af met een groeps- en persoonlijk evaluatiemoment

Eindigen doen we met een feestelijke apotheose!


Sessies

 

Titel: Legofun

Inhoud: Deelnemers die de verblijven van Legofun in de toekomst als Animator begeleiden, krijgen meer achtergrond en bagage voor een creatieve aanpak, themawerking, enz.

Instructeur: TopVorm.net

Max. aantal: 16

 

Titel: Bijzondere deelnemers, situaties en noden

Inhoud: Top Vakantie wil er voor iedereen zijn. Inclusie is dus een belangrijk codewoord. Zo kunnen ook heel wat deelnemers met een ondersteuningsbehoefte bij ons terecht. Voor een aantal onder hen is dat met 1-op-1-begeleiding door een Begeleider Bijzondere Zorgen. Anderen hebben dan weer nood aan een vertrouwenspersoon. Of misschien helpt het gewoon al als de voltallige kaderploeg over een aantal kapstokken beschikt om hen op maat te begeleiden. Sowieso is het dus aangewezen dat iedereen wel weet hoe je op een bepaald soort gedrag kan reageren. Na deze sessie is dit alvast het geval!

Instructeur: TopVorm.net & Zorg&Kind

Max. aantal: 16

 

Titel: Escape rooms creëren en beleven

Inhoud: Escape rooms zijn hip, maar wat kan je er mee op een verblijf? We kijken hoe je (de elementen van) een escape room zelf kan maken op een verblijf en hoe je de technieken en doelen aanpast aan verschillende leeftijden.

Instructeur: TopVorm.net

Max. aantal: 16

 

Titel: Spelbedervers

Inhoud: In sommige activiteiten of spelletjes zitten addertjes onder het gras die een ongewenst effect hebben op het spel zelf of op één of meerdere spelers. Vanuit concrete voorbeelden ontdek je deze ongewenste effecten en proberen we die te counteren door alternatieven te verzinnen.

Na deze sessie kun je die addertjes reeds tijdens voorbereiding in de kiem smoren, of kun je er met de gepaste begeleidershouding of (technische) spelingreep op reageren tijdens het spelen zelf.

Instructeur: extern: Oetang

Max. aantal: 16

 

Titel: Communicatie met ouders, niet altijd in crisis

Inhoud: Communicatie met ouders en externen voor, tijdens, en na het verblijf, het is geen evidente zaak, ook al ben je een enthousiaste en geëngageerde vrijwilliger. Niet alle nieuws dat overgebracht moet worden is slecht nieuws, maar wat als er wel enkele problemen moeten besproken worden? Hoe pak je dat best aan? Iedereen die zich inschrijft voor deze sessie mag vooraf eigen input geven, zodat er tijdens de sessie zelf echt gewerkt kan worden rond jullie specifieke vragen.

Instructeur: TopVorm.net

Max. aantal: 16

 

Titel: Kindergrime (enkel namiddag)

Inhoud: Een complete tijger, Spiderman of fee op het gezicht of een klein figuurtje op de arm? Kinderen staat rijen dik aan te schuiven voor een grimestand. Tijdens deze sessie leer je alle technieken om voortaan zelf een grimeactiviteit tijdens een Top Vakantie te geven of om mee met het Promoteam op pad te trekken.
 

Instructeur: extern: Smoeltjesverf

Max. aantal: 16

 
Titel: Pimp je T-shirt (en zoveel meer)

Inhoud: Met allerhande creatieve technieken leren we hoe we kledij kunnen pimpen. Sta jij na deze sessie voortaan met een gepimpt Top Vakantie-T-shirt voor je groep of leer je de aangeleerde technieken een volgende keer ook gewoon aan je deelnemers aan?

Vereiste: Eigen T-shirt meebrengen waarop geoefend mag worden.

Instructeur: TopVorm.netMax. aantal: 16
  
Titel: 3-6, van survival naar puur plezier
Inhoud: Een eerste keer voor een groep kleuters staan? Behalve de geboren kleuterleid(st)ers boezemt het iedereen wel wat angst in. Wij leren je tijdens deze sessie hoe je spelenderwijze deze deelnemers doorheen en een spel en het dagelijkse leven loodst!
Instructeur: TopVorm.netMax. aantal: 16

Praktisch

Als Animator, Hoofdanimator in Instructeur in spe dien je de volledige dag aanwezig te zijn om jouw traject te kunnen afronden. Je kan dus niet later aankomen of vroeger vertrekken. Hier kunnen geen uitzonderingen op gemaakt worden! Kan je 05 oktober 2019 niet/geen ganse dag aanwezig zijn, dan krijg je een volgende kans op 25 april 2020!

Groepsindeling (A- of B-groep): gebeurt door ons op basis van de sessiekeuzes en de cursus waar je aan deelnam.

Vergeet niet om jouw trajectboekje ook mee te brengen. Zonder trajectboekje kan er immers geen evaluatie gebeuren en kan je jouw traject ook niet afronden!

Let, wie zijn traject startte met de cursus tijdens Pasen 2017 dient ten laatste deel te nemen aan deze Terugkomdag wegens de geldigheidsduur van 3 jaar van jouw traject.

Waar & wanneer?

De Terugkomdag vindt plaats op zaterdag 05 oktober 2019 in Humaniora Nieuwen Bosch, Lange Violettestraat 65, 9000 Gent.

We starten om 10.00u ter plekke en ronden ook ter plekke om 16.30u af.

Hoe inschrijven?

Inschrijven is verplicht. Alleen op basis van het exacte aantal inschrijvingen kunnen wij ook de evaluaties goed voorbereiden en uitvoeren.

Indien we jouw inschrijving voor 15/09 ontvangen, hebben we ook gegarandeerd voor jou een leuk en uniek T-shirt als diploma in petto.

  Klik hier om in te schrijven! (inschrijven voor deelname is verplicht!)