print this page

Iedereen Bijzonder!

Tijdens één van je verblijven of andere jeugdwerkervaringen heb je hoogstwaarschijnlijk al wel een deelnemer of situatie gehad die jou en de rest van de kaderploeg met de handen in het haar deed zitten. 

Er is niet altijd een Begeleider Bijzondere Zorgen (kortweg BBZ) aanwezig in functie van (een) deelnemer(s) met ondersteuningsnoden. Enerzijds omdat het niet nodig was, anderzijds misschien omdat er te weinig informatie voorhanden was bij de inschrijving.

We willen jullie tijdens het “iedereen bijzonder” vormingsweekend een breed gamma aan tips en tricks vanaf de basis toelichten. Vele inzichten en praktische voorbeelden om vanuit gelijk welke functie aan de slag te gaan met verschillende deelnemers. Zowel deelnemers zonder label/stempel als deelnemers met een (gekende) ondersteuningsnood zullen aan bod komen.Waar en wanneer?

2024-2025Vrijdag 25/10 - Zondag 27/10/'24Sint-Idesbald

We starten op vrijdag om 20.00u in Vormingscentrum Excalibur. Daar eindigen we ook weer op zondag om 14.00u.

(Deze vorming is dus gerust combineerbaar met een Kids' Days in de herfstvakantie ;-)).

Verblijven doen we Vakantiecentrum Excelsior.


Wat kan je verwachten?

Vrijdag

Op vrijdagavond vliegen we er onmiddellijk in met een inleefoefening. Hoe komen verschillende prikkels binnen en wat is het verschil bij deelnemers met ondersteuningsnoden? Hoe belangrijk is de omgeving en het (achtergrond)geluid? Je ondervindt het aan den lijve. Nadien volgt er een korte kennismaking en polsen we naar jullie verwachtingen.

Zaterdag

Zaterdag is het een goed gevuld programma waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. We gaan aan de hand van casussen dieper in op de meest voorkomende problematieken binnen Top Vakantie vzw. Ook deelnemers zonder een ‘label’, met gedrags- of emotionele problemen of deelnemers uit een voorziening zullen aan bod komen. Tussendoor gaan we ook zelf aan de slag en testen we met welke kleine aanpassingen we (kleine en grote) spelen of instructiesessies kunnen afstemmen op deelnemers met ondersteuningsnoden. De focus ligt op naast aanpassingen in animatie/instructie ook zeker op de mogelijke moeilijkheden die we in het dagelijks leven kunnen ondervinden tijdens een verblijf of activiteit.

Zondag

Zondag starten we gezamenlijk met een sessie rond communicatie. Hierin gaan we dieper in op de basiscommunicatie en reiken we een aantal nieuwe tools aan om het communiceren met deelnemers met ondersteuningsnoden gemakkelijker te maken.

Nadien splitsen we even op:

  Deelnemers die interesse hebben om in de toekomst mee te gaan als BBZ zullen samen met CL’s/HV’s meer uitleg krijgen over alle documenten, verslagen, e.a. die we momenteel gebruiken binnen Top Vakantie om opvolging te garanderen. Ook de samenwerking tijdens een verblijf tussen CL/HV en BBZ komt aan bod. De andere deelnemers zullen kort een inkijk krijgen in alle documenten, maar hier zal de focus vooral nog verder liggen op hoe je vanuit je functie inclusief op een verblijf kan werken.

Op het einde van de voormiddag nemen we graag nog even de tijd om een (individueel) afsluit- en evaluatiemomentje te voorzien. Na het middagmaal stopt het vormingsweekend en kunnen jullie vol nieuwe inzichten en zelfvertrouwen weer huiswaarts keren!


Nog even in het kort:

Vrijdag

Kennismaking en inleiding

Zaterdag

 • Theorie en casussen:
  • ASS
  • ADHD
  • Fysieke en verstandelijke beperking
  • Gedrags- en emotionele stoornis

-> inclusief (spel)aanpassingen

 • Deelnemers zonder label
 • Deelnemers uit een voorziening
 • Speel een spel met Henri

Zondag

 • Communicatie
 • Keuze:
  • Ik volg uit interesse: inzicht BBZ-opvolgingssysteem, ...
  • Ik wil BBZ worden: praktische info + individueel gespreksmoment


Hoe deelnemen?

(*no show-kost van 40 euro bij afwezigheid zonder geldige reden) 
  Schrijf je hier in!