print this page

Terugkomdag voor Stagiairs - 05/10/2019!


Hey!

Goed dat je erbij kan zijn op onze Terugkomdag voor Stagiairs van zaterdag 05 oktober 2019 in Gent om zo jouw traject af te ronden!


Geef je ons nog even de nodige gegevens mee?

Indien je Animator, Hoofdanimator of Instructeur in spe bent, welke cursus heb je als start van jouw traject gevolgd?


Legde je een Top Vakantie-eigen parcours af, welk was dat dan?


Bij welke organisatie liep je stage?


Indien je stage liep bij een externe organisatie, vul dan hier de naam van die organisatie in:
Welke vormingssessie wens je in de voormiddag te volgen? (sessies zijn nog onder voorbehoud van wijzigingen)
Welke broodje voorzien we 's middags voor jou? (alle broodjes worden standaard met groentjes voorzien)
Dieet:


We zijn er bijna, we hebben enkel nog je persoonlijke gegevens nodig:

Voornaam
Familienaam
E-mail
Geboortedatum
Telefoon / GSM
Straat
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Maat T-shirt (indien we jouw inschrijving voor 15/09 ontvangen, hebben wij een eigen T-shirt als diploma voor jou!):
Opmerkingen:

* Top Vakantie verzamelt en verwerkt deze gegevens eerst en vooral in functie van jouw traject. Nadien worden deze louter gebruikt in het belang van het organiseren van de eigen activiteiten. Zij worden nooit doorgegeven aan derden. Na afloop van deze vorming word je tot onze actieve Top Vakantie-vrijwilligers gerekend gedurende een periode tot 2 zomervakanties na de laatste Top Vakantie die je begeleid hebt of vorming die je gevolgd hebt. Dit wil zeggen dat je tijdens die periode onze publicaties ontvangt en kan gecontacteerd worden i.f.v. jouw traject of om nieuwe Top Vakanties te begeleiden.


tekening herladen
geef de code in