Fundamenten


1. Een sociale bekommernis

Al meer dan 75 jaar...

Uit een sociale bekommernis ontstond in 1941 het AEP een vereniging die werd opgericht met het doel kinderen van krijgsgevangenen hulp en opvang te bieden. Na de oorlog groeit het AEP uit tot een organisatie die kinderen uit alle lagen van de bevolking een zorgeloze, leerrijke en creatieve vakantie aanbiedt. In 1977 ontstaan onder de vleugels van het AEP twee zelfstandige verenigingen: Top Vakantie vzw en Vacances Vivantes asbl. Het AEP, Top Vakantie en Vacances Vivantes vormen de groep AEP. De partners werken samen, maar behouden hun identiteit doordat ze eigen klemtonen leggen.

Nog van deze tijd?

Top Vakantie leert jongeren in groep te leven en biedt hen een zinvolle vakantie aan, ongeacht hun maatschappelijke achtergrond. Open, respect en inzet voor anderen, engagement, waardering en sociaal gevoel zijn waarden die vanzelfsprekend zijn.

Voor iedereen ...

Het klantenbestand van Top Vakantie is heel verscheiden: sociale diensten van bedrijven, mutualiteiten, maar ook gezinnen die op eigen initiatief hun kinderen inschrijven. Onder deze jongeren wordt geen onderscheid gemaakt: in de centra krijgen ze dezelfde activiteiten en worden ze op dezelfde manier behandeld.

Verscheidenheid is troef

Avontuur, ontdekking, creativiteit, educatieve vakantie, sport en cultuur in binnen- of buitenland: alle leeftijden, van basisschoolkind tot student.

Het groepsgebeuren primeert

In de groep krijgt elke individuele deelnemer de mogelijkheid nieuwe ervaringen op te doen. Top vakantie creëert bewegingsruimte en biedt ontplooiingskansen.

Aangepaste omkadering

Voldoende begeleiders, animators, instructeurs en leraars worden uit het eigen medewerkersteam gerekruteerd. Top Vakantie garandeert hun een aangepaste infrastructuur en degelijk materiaal.

All-in prijs

Wie met Top Vakantie vertrekt, moet alleen wat zakgeld meenemen. Er zijn geen bijkomende kosten voor de reis, de activiteieten of maaltijden.


2. Groepsvakanties met een gevarieerd & evoluerend aanbod

Verscheidenheid is troef

Avontuur, ontdekking, creativiteit, educatieve vakantie, sport en cultuur in binnen- of buitenland: alle leeftijden, van basisschoolkind tot student.

Het groepsgebeuren primeert

In de groep krijgt elke individuele deelnemer de mogelijkheid nieuwe ervaringen op te doen. Top vakantie creëert bewegingsruimte en biedt ontplooiingskansen.

Aangepaste omkadering

Voldoende begeleiders, animators, instructeurs en leraars worden uit het eigen medewerkersteam gerekruteerd. Top Vakantie garandeert hun een aangepaste infrastructuur en degelijk materiaal.

All-in prijs

Wie met Top Vakantie vertrekt, moet alleen wat zakgeld meenemen. Er zijn geen bijkomende kosten voor de reis, de activiteieten of maaltijden.


3. Openheid & respect voor ieders eigenheid

Openheid

Bij Top Vakantie krijgen kinderen en jongeren geen stempel opgedrukt. Ieders eigen-waarde is belangrijk. Top Vakantie wil neutraal zijn, maar niet 'kleurloos'.

Samen be-leven

In een geest van gelijkwaardigheid en waardering beleven jongeren samen met hun begeleiders nieuwe en boeiende dingen.

Eigenheid, zelfontplooiing en samenhorigheid: het lijkt tegenstrijdig. Toch bewijst Top Vakantie dag na dag dat deze drie elementen onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn.

Onze eigenheid

Top Vakantie wil alle krachten bundelen om te garanderen dat elke vakantie in een sfeer van openheid en respect voor ieders eigenheid verloopt.

Top Vakantie zet haar waarden krachtig en geloofwaardig om in daden.


4. Veilige vakantie

Veiligheid: de rode draad

Veiligheid betekent 'afspraken en regels naleven, risico's vermijden en ongevallen voorkomen'. Bij Top Vakantie betekent het nog veel meer: kinderen en jongeren voelen zich geborgen, ze voelen zich 'thuis'.

Veiligheid: de klok rond

De medewerkers zijn dag en nacht aanwezig en voelen zich verantwoordelijk. Ze hebben de persoonlijkheid en de rijpheid om te zorgen voor de fysieke en morele veiligheid van jongeren.

In goede handen

De familiale sfeer waarin jongeren en begeleiders samen hun vakantie uitbouwen, de materiele ondersteuning waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten en de verantwoordelijkheidszin van de begeleiders zijn dé ingrediënten van het Top Vakantie-recept.


5. Creatieve & enthousiaste medewerkers

Kwaliteit

Een grote groep animators, erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, begeleidt de jongeren.

In de gespecialiseerde centra doet Top Vakantie eveneens een beroep op gediplomeerde lesgevers.

Zorgvuldige werving

Top vakantie vindt potentiële medewerkers via scholen en beurzen. Vroegere deelnemers engageren zich vaak als medewerker vanauit hun positieve ervaringen: hun enthousiasme werkt aanstekelijk.

Uitgebreide vorming

Voor de vorming van de animators heeft Top Vakantie een eigen kaderschool. het cursusaanbod is gevarieerd en aangepast aan de noden. Instructeurs van de kaderschool, lesgevers, sportinstructeurs en centrumleiders blijven door gerichte trainingsessies up-to-date.

Permanente begeleiding

Een ervaren centrumleider begeleidt en stimuleert de medewerkers, zowel bij de voorbereiding als tijdens de vakantieperiode. de centrumleider kan altijd rekenen op de steun van de kaderdienst en de kaderschool.


6. Samenwerking & Vertrouwen

Een (h)echte groep

Top Vakantie beschikt over een staf professionele medewerkers. Samen met meer dan duizend vrijwilligers: animators, centrumleiders, instructeurs, verpleegkundigen, beheerders van vakantiecentra ... vormen zij één grote familie met een warm hart voor hun organisatie. Top Vakantie heeft respect voor de opdracht van haar medewerkers, respect voor hun wensen en hun deskundigheid. Door iedere medewerker precies in te schakelen waar hij zich het best voelt, verhoogt zijn motivatie. Dit komt vooral de jongeren; de klanten, ten goede.

Samenspraak staat centraal

Elke medewerker mag nieuwe en creatieve ideeën aan de beleidsploeg voorleggen. Eerlijke informatie, duidelijke taakafspraken, leefregels en richtlijnen zijn wenselijk en nodig om optimaal te functioneren. De centrumleider stimuleert de goede communicatie in de ploeg en waakt erover dat de doelstellingen van Top Vakantie gerealiseerd worden.


7. Management

"De beste willen zijn"

Top Vakantie is permanent waakzaam voor de markt en wil de concurrentie een stapje voor zijn. De organisatie speelt in op de verwachtingen van klanten, deelnemers en medewerkers en durft kritisch zijn voor zichzelf. Dankzij de samenwerking met organisaties uit binnen- en buitenland worden heel wat nieuwe wegen geopend naar de toekomst toe.

Een positief imago

Naambekendheid verwerven wil Top Vakantie niet alleen door promotie maar vooral door een sterkte uitstraling en een positief imago. Wie is beter geschikt voor deze opdracht dan de medewerkers? Door hun capaciteiten, hun zorg voor de jongeren, hun betrokkenheid en enthousiasme zijn zij, samen met de tevreden klanten, de beste reclame.

Gericht financieel beleid 

Het financieel beleid van de organisatie verloopt nauwgezet en investeringen gebeuren weloverwogen. Na overleg met de medewerkers worden budgetten en kostenprioriteiten bepaald.